Saturday, 15/08/2020 - 18:27|
Trường mầm non La Hiên ra sức thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và 1/5

Kê hoạchThu – Chi các khoản trong nhà trường năm học 2019 – 2020

Căn cứ nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 23/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về Quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non va cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2019 – 2020 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

Căn cứ công văn số 1512/SGDĐT-KHTC ngày 22/08/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020;

Thực hiện công văn 255/PGDĐT-KT ngày 23/08/2019 của Phòng Giáo dục và đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện công tác thu, chi các khoản xã hội hóa giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019 – 2020;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của nhà trường và căn cứ vào kết quả hội nghị cha mẹ học sinh trường Mầm non La Hiên, ngày 29 tháng 8 năm 2019.

Trường Mầm non La Hiên xây dựng và kế hoạch thu, chi các khoản trong năm học 2019 – 2020 như sau:

I. Nguyên tắc thực hiện, quản lý, sử dụng các khoản thu, chi theo quy định, thu khác:

- Các khoản thu theo quy định phải thực hiện theo đúng các quyết định của các cấp có thẩm quyền.

- Các khoản thu khác ngoài quy định của các cấp có thẩm quyền phải đảm được sự thỏa thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh và các tổ chức cá nhân tự nguyện ủng hộ.

- Các khoản thu phải đảm bảo đúng nguyên tắc sử dụng đúng mục đích, được hạch toán kế toán riêng theo từng khoản thu, không được dùng khoản thu này để điều chuyển hoặc chi cho nội dung, mục đích khác.

- Các khoản thu phải thông báo niêm yết công khai bằng văn bản trên bảng tin của nhà trường.

- Các khoản thu, chi được mở sổ sách kế toán theo dõi, hạch toán, quyết toán theo quy định và thông báo kết quả với các tổ chức đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh.

II. Các khoản thu trong trường công lập:

1. Các khoản thu theo quy định:

- Thu học phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019.

Cụ thể:

+ Mức thu đối với học sinh Nhà trẻ: 40.000đ/1 trẻ x 9 tháng = 360.000đ.

+ Mức thu đối với học sinh Mẫu giáo: 25.000đ/1trẻ x 9 tháng = 225.000đ.

(Thực hiện miễn, giảm đối với học sinh thuộc diện gia đình chính sách theo Nghị đinh 86/NĐ-CP)

2. Các khoản thu thoản thuận:

2.1. Tiền nước ăn, uống: 7.000đ/ trẻ/ tháng = 63.000đ/trẻ/năm.

2.2. Tiền mua sắm dụng cụ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho học sinh học hai buổi/ ngày: 180.000đ/1 trẻ/ năm.(Có bảng dự toán kèm theo)

2.3. Tiền ăn: 15.000đ/học sinh/ngày.

3. Các khoản thu hộ:

3.1. Quỹ khuyến học: Mức thu 50.000đ/trẻ/năm.

3.2. BH thân thể học sinh (Tự nguyện)

4. Các khoản thu hộ, chi hộ:

4.1. Tiền mua tài liệu, học liệu cho trẻ:

- Nhà trẻ: 150.000đ/trẻ/năm

- Mẫu giáo: 200.000đ/trẻ/năm

III. Thời gian và hình thức thu:

1. Thời gian thu:

+ Đợt 1: Thu trong tháng 9/2019.

+ Đợt 2: Thu trong tháng 1/2020.

2. Hình thức thu:

- Tiền ăn mua vé theo tháng.

- Các khoản khác có thể chia làm 2 lần trong năm học.

IV. Kế hoạch chi các khoản đóng góp trong trường MN La Hiên

1. Thu học phí: Nộp vào tài khoản mở tại kho bạc Võ Nhai.

2. Tiền nước ăn, uống: Thanh toán cho công ty nước theo hợp đồng.

3. Tiền mua sắm dụng cụ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho học sinh học hai buổi/ ngày: Chi theo bảng dự toán, nếu có phát sinh thì bổ sung theo thực tế.

4. Tiền ăn: Chi ăn cho trẻ ăn hàng ngày.

5. Tiền quỹ khuyến học: Chi mua phiếu khen, giấy chứng nhận, phần thưởng cuối năm học cho học sinh.

6. Tiền BHTT: Nộp công ty BH Bưu điện Võ Nhai. (Nếu có học sinh tham gia).

7. Tiền mua tài liệu, học liệu cho trẻ: Chi mua sách vở đồ dùng học tập cho học sinh.

Trên đây là kế hoạch thu chi các khoản thu theo quy định, các khoản thu hộ, các khoản thu hộ - chi hộ, thu theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh của trường Mầm non La Hiên năm học 2019 - 2020./.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 7
Tháng 08 : 150
Năm 2020 : 8.132